Historie brněnského podzemí

Příběhy a skutečné události

Tma, vlhkost, zatuchlý pach hniloby a zkaženého vzduchu a na druhé straně mysterium dávných časů, zapomenuté historie, genia loci a také lidské tvořivosti a mistrovské řemeslné práce předchozích generací. To jsou atributy zapomenutých a lidskému oku skrytých podzemních staveb a objektů, které zanechali naši předkové v historickém jádru města, kde bydleli, pracovali a kde prožívali každodenní shon při radostech i strastech své doby. Brněnské podzemí je však nejen pro ty, kteří sdílejí s našimi předchůdci stejný životní prostor, ale pro všechny, které historie Brna zajímá, doslova fenoménem. Fenoménem neopakovatelným ve své přitažlivosti, magičnosti a všudypřítomné tajemnosti. Nahlédněme tedy do těchto temných, ale poutavých míst v průběhu několika staletí…

14. století – století stavitelů

Ve 14. století bylo Brno jedním z nejvýznamnějších měst českého království. Počet obyvatel stoupl na tehdy úctyhodných 7 500 a Brno se stalo třetím nejlidnatějším městem království. Vzrůstající počet kupců, řemeslníků a šlechticů, kteří zakládali ve městě své rezidence, vyžadoval další prostor k ubytování nových obyvatel a skladování většího množství zboží i potravin. Domy byly postupně rozšiřovány a pod novými trakty vznikaly nové kamenné sklepy různých velikostí a počtů, propojené podzemními chodbami. Kámen se těžil zpočátku na Petrově a na Špilberku, později v lomu na Červeném kopci.

15. století – století obchodníků

Podzemní prostory se v 15. století nazývaly “lochy”, “pivnice”, “tůně” a “podruby”. Slovem “sklep” však byly označovány i obchodní sklady a krámy, více či méně zapuštěné pod úroveň ulice, kde se prodávalo kupecké zboží. Vstupní schodiště do lochů a pivnic bylo většinou umístěno do průjezdu, ale pro lepší zásobování byly zřizovány vstupy přímo z ulice – sklepní šíje s padacími dveřmi. Pro snadnější manipulaci se skladovaným zbožím, ale hlavně kvůli spouštění sudů se před šíje zatloukaly do země kůly. Ty zasahovaly do prostoru ulic a komplikovaly pěší i vozovou dopravu. Z bezpečnostních důvodů bylo jejich zřizování nakonec zakázáno.

16. století – století stabilizace

Se stabilizací hospodářské situace, rozvojem obchodu a narůstáním majetku měšťanů začíná nová etapa výstavby sklepů a trvá celé 16. století. Použitím nové metody ražení podzemí důlním způsobem se sklepení začíná rozšiřovat i pod veřejná prostranství. Zdění sklepů ze smíšeného kamenného a cihlového zdiva zcela nahrazuje od 16. století zdivo cihelné. Původní ploché stropy jsou nahrazeny cihlovými valenými či křížovými klenbami. Rozšiřováním a slučováním parcel vznikají nové renesanční domy a paláce, které původní sklepení nelikvidují, ale využívají je v nových dispozicích. Nové sklepy jsou budovány i do prostoru dvorních parcel, dokonce i pod užšími průjezdy domů.

17. století – století vína

Snaha o získání dalších prostor vedla majitele domů v 17. století k hloubení a rozšiřování sklepů až na samou hranici použitelnosti. Podlaha nejspodnějšího sklepení byla často na úrovni hladiny spodní vody, což vedlo k občasnému zatopení sklepa a zničení uskladněných zásob, ale někdy také k jeho destrukci. Vznikají rozvětvené sklepní labyrinty nejen pode dvory či sousedními objekty, ale zasahují hluboko před uliční čáry, pod veřejná prostranství, ulice i náměstí. Od těch dob se také tradují pověsti o tajemných a rozsáhlých brněnských chodbách, jež sahají daleko za hradby města.

18. století – století techniky

Od poloviny 18. století začíná mnohem intenzivnější výstavba podzemních technických objektů – odvodňovacích štol, kanalizačních stok a štol městských vodovodů, zásobujících město pitnou vodou. Vznikají také další, specifické podzemní stavby strategického charakteru. S budováním nového bastionového hradebního systému byly realizovány v prostoru hradeb sklepy a chodby kasemat. Některé sklepní prostory byly také budovány záměrně v utajení, neboť měly sloužit k uskladnění cenných věcí a majetku anebo jako úniková cesta v případě ohrožení či nepřátelského útoku.

19. století – století průmyslu

S rozvojem manufaktur a prvních továrních objektů v 19. století výstavba sklepů v centru města postupně ustává. Na předměstích vznikají nové skladovací prostory mnohem lépe vybavené pro ukládání a přechovávání zboží po technické i dopravní stránce. V souvislosti s rozsáhlou asanací městských objektů podléhají celé komplexy starých sklepů výstavbě nových, vícepatrových nájemních domů. Sklepy bez možnosti přístupu a kontroly ztrácejí větrací systémy i trativodní schopnost. Vznikají však podzemní stavby technického charakteru, podporující fungování rozšiřujícího se města.

20. století - století modernizace

Zdálo by se, že stavby po staletí ukryté pod dlažbou ulic a náměstí zůstávají zapomenuty a bývají náhodně objeveny jen při stavebních pracích. Skutečnost je však taková, že podzemí se velmi často připomíná samo způsobem tak razantním, že ho nelze přehlédnout. Ve 20. století, v době modernizací a přestaveb domů i celých bloků, byla sklepení, která ztratila původní funkci lednic či skladů vína a kupeckého zboží, často zavezena odpadky nebo sutí a zazděna. Následné statické poruchy domů, propadání povrchu komunikací a vznikající kaverny v městských ulicích byly první projevy destrukce podzemních staveb a přiměly vedení města zabývat se brněnským podzemím se vší vážností.

21. století - století současnosti

Systematický průzkum brněnského podzemí v 21. století přináší stále nové objevy a informace o stavbách, které byly v minulosti součástí městských bloků a ulic. Sklepení a podzemní objekty jsou stále ještě pod úrovní městského terénu do dnešních dnů dochovány. Mnoho z nich však již nenávratně zmizelo a je nahrazeno novou, současnou výstavbou. Přestože začlenění historických sklepů do nově budovaných objektů je technicky možné, dojde k němu pouze výjimečně a cenná sklepení jsou pak odstraňována jako nevítaná technická překážka nových staveb. Dokumentace této mizející historie je tak často jediným dokladem o stavebních proměnách města v průběhu minulých staletí.

VOUCHER

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

 

VOUCHER do Kostnice u sv. Jakuba

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

VOUCHER do Labyrintu pod Zelným trhem

Zakoupený voucher do Labyrintu pod Zelným trhem je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Zelný trh 21 v období jeho platnosti.

Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení. Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle 542 212 892 popřípadě e-mailem: labyrint@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 26 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.