Zpřístupnění podzemí

Velké množství nejrůznějších podzemních objektů zásadním způsobem obohatily poznatky a dosud známé informace o historii města.

Průzkumy brněnského podzemí probíhají už více než tři desítky let. Během této doby bylo objeveno a staticky zajištěno překvapivě velké množství nejrůznějších podzemních objektů, které zásadním způsobem obohatily poznatky a dosud známé informace o historii města. S převážnou většinou nalezených podzemních staveb se odborná i široká veřejnost může seznámit pouze prostřednictvím dokumentů, fotografií a informačních textů. S postupujícím badatelským úsilím během posledních let však došlo k nálezům tak zásadním a z historického hlediska atraktivním, že do záměrů odborníků, zabývajících se touto činností, čím dál více vstupovaly úvahy o jejich zajímavější prezentaci. Některé části objevených prostor byly veřejnosti představeny při několika výjimečných příležitostech. Zájem o jejich zhlédnutí byl však tak velký, že nemohl být dostatečně uspokojen. Mimořádné prohlídky nově nalezených podzemních objektů pak následovaly ve stále častějších intervalech, přesto zájem odborníků, ale i brněnských obyvatel stále narůstal. Vzniklá situace a několik předložených studií na využití nalezených prostor postupně přesvědčily zástupce města o své atraktivitě a reálnosti prezentace. Snaha zpřístupnit prostory brněnského podzemí pak vyvrcholila v roce 2008 přípravou a realizací projektu s názvem „Zpřístupnění brněnského podzemí“. Z nejzajímavějších historických lokalit, které se nabízely, byly vybrány tři objekty – mincmistrovský sklep na Dominikánském náměstí, labyrint sklepů pod Zelným trhem a kostnice u kostela sv. Jakuba. Po důkladné přípravě a schválení zastupitelstvem města Brna byl projekt s finanční podporou Regionálního operačního programu fondů Evropské unie v roce 2009 zahájen.

Mincmistrovský sklep a expozice sklepů pod Novou radnicí byly slavnostně otevřeny veřejnosti 26. listopadu roku 2010. Staly se tak první stálou zpřístupněnou lokalitou brněnského historického podzemí. Na začátku roku 2011 byl dokončen a zpřístupněn Labyrint pod Zelným trhem. Poslední z trojice podzemních prostor Kostnice u sv. Jakuba byla dokončena a zpřístupněna roku 2012.

Historie brněnského podzemí je velmi bohatá a jeho rozsah s pokračujícím průzkumem stále roste. Nové objevy a nálezy každým rokem rozšiřují naše znalosti a doplňují chybějící souvislosti o době, kdy tyto stavby vznikaly a sloužily svému účelu. Dokladů o činnosti našich předků, které nám Brno prostřednictvím podzemí postupně nabízí, je zatím stále dost. Je to paměť města, která nám předkládá k posouzení, co ze zajímavé části historie ležící pod brněnskou dlažbou zachováme.

VOUCHER

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

 

VOUCHER do Kostnice u sv. Jakuba

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

VOUCHER do Labyrintu pod Zelným trhem

Zakoupený voucher do Labyrintu pod Zelným trhem je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Zelný trh 21 v období jeho platnosti.

Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení. Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle 542 212 892 popřípadě e-mailem: labyrint@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 26 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.