Vodojemy na Petrově

V Denisových sadech dnes můžeme vidět dva dosud zachovalé zděné vodojemy na parkánové zdi, které byly uvedeny do provozu roku 1820.

Jihozápadní svah Petrova, zvaný Puhlík, spadal původně velmi příkře k bažinaté louce u svrateckého náhonu. V roce 1415 se městská rada dohodla s Prokopem z Písku, který zbudoval vodovod v Čáslavi, a s bohatým brněnským patriciem Václavem Haasem, že za své peníze postaví vodovod ze Svratky přes Puhlík. Vodovod měl napájet kašny na Horním a Dolním trhu, přivádět vodu do pivovarů i do jednotlivých domů. V roce 1416 král Václav IV. ujednání potvrdil a v Brně byl postaven první vodovod. Voda byla odebírána z náhonu Svratky a čerpadlem, které stálo u tzv. Lamplova mlýna (přibližně v místě dnešních lázní na Kopečné), byla hnána do výše 140 stop (44,2 m) do vodojemu na Puhlík. Rourový systém byl původně dřevěný (vrtané roury z borového dřeva, spojované krátkými železnými válci), později kamenný a železný. Voda procházela složitým systémem usazovacích nádrží a přepadových komor do dřevěných vodojemů a odtud potom vedla Starobrněnskou ulicí do města.

V roce 1818 byl při úpravě petrovského svahu na Denisovy sady starý vodojem zrušen a nahrazen novým, dřevěným. Současně byly vybudovány dva nové, dosud zachovalé zděné vodojemy na parkánové zdi, které byly uvedeny do provozu roku 1820. Vstup do nich umožňuje kamenný ochoz podél objektu, přístupný ze zahrady biskupství.

Objekt tvoří dvě komory o délce 16 m a 17 m, při šířce 6 m. Prostor je zaklenut valenou klenbou (ve výšce 8 m nad podlahou), na níž leží terasa biskupské zahrady. Roku 1873 bylo toto vodovodní dílo zrušeno, neboť došlo k celkovému přebudování vodovodního systému. Od té doby nebyl objekt užíván a postupně chátrá. Nicméně tyto prostory, podobající se svojí velikostí prázdné katedrále, přímo vyzývají architekty a stavitele k zamyšlení nad možností jejich budoucího využití.

VOUCHER

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

 

VOUCHER do Kostnice u sv. Jakuba

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

VOUCHER do Labyrintu pod Zelným trhem

Zakoupený voucher do Labyrintu pod Zelným trhem je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Zelný trh 21 v období jeho platnosti.

Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení. Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle 542 212 892 popřípadě e-mailem: labyrint@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 26 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.