Cihelné vodojemy na Žlutém kopci

Kolosální podzemní nádrže zastropené systémem valených a křížových kleneb nesených cihelnými pilíři a stěnami je jedinečnou architekturou nemající v českých zemích obdoby.

Ve druhé polovině 19. století vodovod ze Svratky již městu Brnu nedostačoval. Dosavadní snahy, jak levně získat pro Brno vodu, vyzněly naprázdno, a tak v roce 1863 byla vypsána soutěž na výstavbu nového vodovodu. Ze čtyř nabídek pak v roce 1869 bylo přijato nejvýhodnější řešení podle projektu londýnského stavitele Thomase Docwry. Se stavbou úpravny vody v Pisárkách se započalo na podzim téhož roku a podle nejlepších anglických zkušenosti s úpravou vody byla stavba dokončena v roce 1872. Surová voda z řeky Svratky byla odebírána nad jezem v Kamenném mlýně a byla čištěna na třech otevřených biologických filtrech o celkové  ploše téměř 3 000 m2. Voda z Pisárek byla čerpána do dvou tlakových pásem. První, nižší, mělo vodojemy na Žlutém kopci, vyšší pásmo pak vodojem na Špilberku.

Pro nový vodní zdroj byly tedy na Žlutém kopci v ulici Tvrdého v r. 1869 až 1872 vybudovány dva nové cihelné vodojemy. Kolosální podzemní nádrže zastropené systémem valených a křížových kleneb nesených cihelnými pilíři a stěnami je jedinečnou architekturou nemající v českých zemích obdoby. Stavitelská zručnost budovatelů, technická vyspělost řešení a neuvěřitelný genius loci těchto míst staví tyto objekty mezi nejzajímavější brněnská díla 19. století. Vodárenský areál na Žlutém kopci je současně působivým historickým monumentem doby velkorysého budování měst a jedná se o cennou památku technického řešení zásobování vodou populačně expandujícího městského organismu.

Činnost těchto vodojemů byla ukončena v roce 1997, kdy byly odpojeny od vodovodní sítě a od té doby nemají žádné využití. V současné době se město snaží stavebními úpravami tyto úžasné stavby zpřístupnit veřejnosti.

VOUCHER

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

 

VOUCHER do Kostnice u sv. Jakuba

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

VOUCHER do Labyrintu pod Zelným trhem

Zakoupený voucher do Labyrintu pod Zelným trhem je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Zelný trh 21 v období jeho platnosti.

Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení. Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle 542 212 892 popřípadě e-mailem: labyrint@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 26 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.