Kryt Denis pod petrovem

Téměř kilometr navzájem kolmých chodeb ražených ve skále pod Petrovem

Soustava klenutých chodeb nacházející se na ploše ve tvaru obdélníka přibližných rozměrů 85 x 60 metrů poskytla v případě atomového výbuchu úkryt až třem tisícům lidí na čtyři dny.

Kontakt a adresa

Otevírací doba

Komentované prohlídky s průvodcem se konají vždy v neděli dle rozepsaných časů v předprodeji. V nabídce máme klasické prohlídky krytu Denis, speciální termíny prohlídky Válečné ukrývání v Brně a pro odvážné i variantu prohlídky s průvodcem potmě. 

Energeticky soběstačný kryt nabízel ochranu pro 2000 osob

Jeden ze základních lidských pudů, který nutí člověka chovat se způsobem zajišťujícím přežití v případě jakéhokoliv nebezpečí, je pud sebezáchovy. Od samého počátku lidstva hledal člověk úkryt před nepřízní osudu v místech, kde se cítil v bezpečí a která mu zajišťovala ochranu před nejrůznějšími přírodními či společenskými nástrahami.

Dvacáté století s nebývalým nástupem vědecko-technického rozvoje vneslo do válečné strategie nový pojem. Použitím “zbraní hromadného ničení” a rozvojem leteckého průmyslu se ochrana obyvatelstva soustředila na budování protileteckých a později i protiatomových krytů. V Brně byl jedním z nich kryt pod Petrovem zvaný “Denis”. Nachází se ve skalním masivu petrovského kopce a jeho prostory z větší části leží pod plochou kapucínských zahrad.

Jde o soustavu navzájem kolmých chodeb na ploše tvaru obdélníka o rozměrech přibližně 85 x 60 m s několika vstupy a množstvím nouzových východů. Klenuté chodby, ražené ve skále s cihelnou vyzdívkou, mají nejčastější rozměr cca 3 x 3 m a jejich celková délka dosahuje i s únikovými štolami zhruba 900 metrů. V případě atomového výbuchu bylo možno v tomto krytu přežít až 4 dny. Je soběstačný, co se týká vody, elektřiny i dýchatelné směsi a pokud jsou v něm uloženy zásoby, i stravy. V tomto stísněném prostoru se mohlo naráz ukrýt až 3 000 obyvatel. Jedinou psychickou podporou uvnitř chodeb byl rozvod rozhlasu po drátě.

Dnes slouží dlouhé a prázdné chodby pouze jako depozitář části kamenných prvků ze zničené Královské kaple, která kdysi stála na rohu Veselé ulice a Dominikánského náměstí.

Trasy

Prohlídka Krytu Denis

Komentovaná prohlídka energeticky soběstačného krytu na ploše ve tvaru obdélníka s několika vstupy a množstvím nouzových východů. Dlouhé klenuté chodby ražené ve skále pod katedrálou Petrov s cihelnou vyzdívkou o celkové délce zhruba 900 metrů vás ohromí. Délka prohlídky 50 minut.

Válečné ukrývání v Brně

Speciální komentovaná prohlídka Krytu Denis pod Petrovem nabízí kromě samotné prohlídky energeticky soběstačného krytu raženého ve skále i spoustu informací o ukrývání ve válečném Brně, výpovědi pamětníků a ukázku prostředků protichemické ochrany.  Délka prohlídky 75 minut. 

Kryt Denis potmě

Pro více odvážné je v nabídce i varianta prohlídky s čelovkami, při které jsou v interiéru zhasnuta všechna světla a návštěvníci si téměř po celou na trasu svítí pouze čelovkami. Jen ve vybraných částech krytu čekají barevně osvětlené prvky technického vybavení krytu.  Délka prohlídky 60 minut. 

Vstupné

Trasa Válečné ukrývání v Brně má jednotné vstupné 180 Kč. 

Praktické informace

Prohlídka vyžaduje zdolání terénních nerovností, doporučujeme pevnou obuv. Na místě nejsou k dispozici toalety. 

Osoby mladší 15 let pouze v doprovodu dospělého.

Výklad probíhá zatím pouze v češtině.

Vstupenky jsou k dispozici online zde na webu a fyzicky v infocentrech TIC BRNO, na místě prodej neprobíhá.

VOUCHER

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

 

VOUCHER do Kostnice u sv. Jakuba

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

VOUCHER do Labyrintu pod Zelným trhem

Zakoupený voucher do Labyrintu pod Zelným trhem je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Zelný trh 21 v období jeho platnosti.

Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení. Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle 542 212 892 popřípadě e-mailem: labyrint@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 26 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.