Podzemí františkánského kláštera

Františkánský klášter sv. Bernarda založil v roce 1451 během svého druhého pobytu v Brně italský františkánský mnich a vášnivý kazatel Jan Kapistrán.

Františkánský klášter sv. Bernarda založil v roce 1451 během svého druhého pobytu v Brně italský františkánský mnich a vášnivý kazatel Jan Kapistrán. Pro klášter bylo zakoupeno místo před městskými hradbami na jihu pod Puhlíkem při mlýnském náhonu. V době prvního švédského obléhání v roce 1643 dal velitel Brna plukovník Schönkirch ze strategických důvodů zapálit františkánský klášter, který shořel i s kostelem sv. Bernarda. Františkáni přesídlili do města a náhradou za zničený majetek dostali od městské rady kostelík sv. Maří Magdaleny a čtyři gotické domy, na jejichž místě byl v roce 1654 dokončen klášterní konvent.

Pod východním křídlem kláštera a z části pod dvoupatrovou uliční budovou a také pod náměstím se nacházejí rozsáhlé sklepní prostory několika výškových úrovní a spletité dispozice. Z někdejší románské stavby se dochovaly jen části zdiva z lomového kamene. V horní části bylo gotické zdivo také odstraněno, zřejmě při stavbě kláštera, a nahrazeno barokními zdmi s klenbami. Do dnešních dnů není celý rozsah historického podzemí prozkoumán.

V září roku 1982 došlo k prolomení klenby ve spojovacích chodbách pod náměstím. Při svozu odpadků se pod nákladním vozem propadla dlažba nad zřícenou klenbou dvou pater podzemních chodeb. Havárie byla v časové tísni řešena zabetonováním těchto prostor. Rozsáhlé sklepy pod budovou kláštera byly v osmdesátých letech upravovány a částečně staticky zajišťovány velmi nekoncepčně. Dnes je podzemí i celá budova ve velmi špatném stavu a pouze včasná oprava a vhodné využití povede k záchraně těchto velmi atraktivních historických míst kdysi tak oblíbeného a romantického Římského náměstí.

VOUCHER

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

 

VOUCHER do Kostnice u sv. Jakuba

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

VOUCHER do Labyrintu pod Zelným trhem

Zakoupený voucher do Labyrintu pod Zelným trhem je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Zelný trh 21 v období jeho platnosti.

Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení. Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle 542 212 892 popřípadě e-mailem: labyrint@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 26 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.