Odvodňovací štola pod Českou ulicí

Odpadní kanál byl zahlouben dva metry pod dno středověkého městského příkopu a měl za úkol odvádět odpadní vodu z okolních objektů a zřejmě i z městského příkopu.

Na nároží ulic Solniční a Opletalovy, přímo naproti hotelu Slavie, byl při průzkumu v roce 2006 v hloubce 6 m objeven odpadní a odvodňovací kanál. Byl přimknutý k vnitřní straně hradební zdi, která v té části probíhala jako součást barokního bastionového systému vybudovaného v 17. století.

Stoka vysoká 1,7 metru a šířky 1 metr, byla klenutá z cihel a omítnutá. Podlaha byla rovněž cihelná. Délku stoky však nebylo možné zjistit, neboť ze dvou třetin byla zaplněná kaly a hlínou. Bylo nutné začít s postupným vyklízením. Postupně se objevovaly nové informace a nálezy. Mnoho nejrůznějších přípojek a odbočujících štol bylo většinou zaplněno nečistotami a odpadem. Konstrukce této technické stavby byly provedeny s velkou pečlivostí a zručností, dlouhá nečinnost však i na nich zanechala své stopy. Po jejím vyčištění bylo zjištěno, že pokračuje k východu přímým směrem pod objekty bloku domů mezi Opletalovou a Českou ulicí a vede až na Moravské náměstí.

Odpadní kanál byl podle svého umístění a archivních dokumentů postaven pravděpodobně v druhé polovině 17. století v souvislosti s budováním nového opevnění města. Potvrdila to i dendrochronologická analýza vzorku dubových trámů, na kterých spočívala cihelná podlaha stoky. Kanál byl zahlouben dva metry pod dno středověkého městského příkopu a měl za úkol odvádět odpadní vodu z okolních objektů a zřejmě i z městského příkopu. Vhledem k tomu, že byl propojen i s odpadním kanálem vedoucím ze Špilberku, stahoval vodu i z okolních svahů, které kdysi napájely městský potok. Odvodňovací štola je dnes přístupná pouze poklopem a šachtou z chodníku v České ulici.

VOUCHER

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

 

VOUCHER do Kostnice u sv. Jakuba

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

VOUCHER do Labyrintu pod Zelným trhem

Zakoupený voucher do Labyrintu pod Zelným trhem je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Zelný trh 21 v období jeho platnosti.

Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení. Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle 542 212 892 popřípadě e-mailem: labyrint@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 26 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.