Odpadní štola na Špilberku

V době, kdy probíhala úprava Špilberku na barokní pevnost, bylo nutné zajistit odvodnění zbylých příkopů.

Středověké příkopy, které původně obklopovaly špilberskou pevnost, byly zrušeny v roce 1742 v souvislosti s budováním kasemat. Příkop na jižní i severní straně byl upraven a následně překlenut dvoupatrovými mohutnými cihelnými klenbami. Východní a západní příkop tak byl spojen již jen odpadním kanálem, procházejícím nejnižším patrem jižních kasemat. Odváděl vodu ze západního příkopu k ústí odpadní štoly v příkopu východním. Říkalo se mu „Krysí kanál“ a byl opředen mnoha legendami. Jedna z nich líčí zvláště surové mučení vězňů, kteří byli do kanálu spuštěni a ponecháni napospas dravým hlodavcům. Množství krys v těchto místech zřejmě opravdu přežívalo, ale tím pravdivost legendy končí. Ani tento, ani žádný jiný způsob mučení ve špilberské věznici nikdy neprobíhal.

V době, kdy probíhala úprava Špilberku na barokní pevnost, bylo nutné zajistit odvodnění zbylých příkopů. Původní odpadní štolu tehdy zřejmě tvořil pouze krátký kanál procházející hradební zdí, s vyústěním na holé stráni Špilberského kopce. Po roce 1742 byl však odpadní kanál prokopán skalním masivem a vyveden až k Pekařské ulici. Stavba je to opravdu velmi zajímavá. Pevný skalní masiv bylo nutné v některých částech dozdívat cihlami či kamenem. Rozměry štoly jsou velmi proměnlivé, stejně jako její spád. Ani směr není přímý a chodby se esovitě stáčí vpravo i vlevo.

Doba vzniku této kamenné štoly v polovině 18. století je zatím pouze hypotetická. Zda byla vytvořena již mnohem dříve a mohla tedy sloužit také jako tajná či nouzová cesta z obleženého hradu, zatím není možné doložit. Náznaky dalších chodeb a neprůchodných odboček však jen potvrzují skutečnost, že Špilberk stále ukrývá množství historických a doposud neznámých podzemních prostor.

VOUCHER

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

 

VOUCHER do Kostnice u sv. Jakuba

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

VOUCHER do Labyrintu pod Zelným trhem

Zakoupený voucher do Labyrintu pod Zelným trhem je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Zelný trh 21 v období jeho platnosti.

Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení. Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle 542 212 892 popřípadě e-mailem: labyrint@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 26 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.