Chodba a štola pod Běhounskou ulicí

Západní konec chodby se nachází v úrovni vstupu do kina Scala.

Chodba pod Běhounskou ulicí byla objevena v roce 1999. Šachtou provedenou v chodníku u augustiniánského kláštera na Moravském náměstí byla nalezena polozasypaná chodba, která po vytěžení navážky měří téměř 80 m. Západní konec se nachází v úrovni vstupu do kina Scala a východní končí šikmou stěnou pod průchodem Běhounské ulice do parku. Tento nález ale nebyl poslední. Po proražení šikmé stěny byla objevena průchozí štola, která v délce asi 90 m směřuje pod parkem k Janáčkovu divadlu.

Abychom zjistili důvod vzniku těchto staveb, musíme se vrátit do 18. století, do doby, kdy převor augustiniánského kláštera vedl zdlouhavá jednání s vojenskou opevňovací komisí a městskou správou o zasypání příkopu mezi klášterem a městem. Nad ním totiž chtěli vystavět jižní křídlo kláštera. V roce 1731 bylo zasypání příkopu konečně povoleno s podmínkami, že klášter zajistí, aby obecní kanál a vodovod, který tehdy vedl pod městským příkopem, nebyl zamýšlenou stavbou poškozen.           

Nad stokou protékající příkopem byl tedy vybudován jakýsi ochranný tunel, který byl poté zasypán. Štola ležící pod parkem je zřejmě přeložená větev Kartouzského vodovodu, kterou byla přiváděna voda z Králova pole do Merkurovy kašny na náměstí Svobody. Obě stavby vznikly tedy současně v roce 1731. Ochranná chodba, vysoká i široká 2,4 m, je postavena velmi poctivě s výjimečnou řemeslnou precizností. Svislé stěny podpírající cihelnou klenbu jsou provedeny z narůžovělých kamenů brněnské vyvřeliny a doplněny cihelnými úlomky až s filigránskou pečlivostí, připomínající mozaiku. I vodovodní štola byla provedena velmi kvalitně. Je široká 1m proměnlivé výšky v rozmezí 1,2 – 2 m a probíhá v hloubce 6 m pod úrovní terénu. Směrem od města klesá a končí v úrovni tramvajové trati Rooseveltovy ulice.

VOUCHER

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

 

VOUCHER do Kostnice u sv. Jakuba

Voucher je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Jakubské náměstí 1 v období jeho platnosti. Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení.

Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle +420 515 919 793 popřípadě e-mailem: kostnice@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 25 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.

VOUCHER do Labyrintu pod Zelným trhem

Zakoupený voucher do Labyrintu pod Zelným trhem je nutné vyměnit za vstupenku osobně na pokladně podzemí Zelný trh 21 v období jeho platnosti.

Platnost voucheru je 6 měsíců ode dne zakoupení. Doporučujeme vytvořit rezervaci předem na telefonním čísle 542 212 892 popřípadě e-mailem: labyrint@ticbrno.cz. U voucheru se slevou (senioři, studenti do 26 let, děti a ZPT)  musí být na pokladně podzemí prokázán nárok na slevu. Voucher pro rodinné vstupné platí pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let. Voucher je platný pouze jednou a pro podzemí, do kterého je zakoupen. Voucher nelze vyměnit za finanční hotovost ani vrátit.